Cindy Vanbaeden

Cindy Vanbaeden

26ste plaats Vlaams Parlement, Antwerpen

Over mij

Wie is Cindy in het dagelijkse leven ...

Hartelijk dank dat u even de tijd neemt om mij beter te leren kennen.

Ik ben 38 jaar, getrouwd en zeer fiere mama van 3 kinderen. 7 jaar geleden hebben we een huis gekocht in Kontich en wij hebben ons sindsdien in deze mooie, warme gemeente gesetteld.

De voorbije jaren heb ik me 100% ingezet voor mijn gezin, maar de mensen die me goed kennen weten dat ik ook professionele ambities heb. Deze heb ik in oktober kunnen waarmaken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te Kontich-Waarloos. In januari 2019 legde ik dan ook zeer fier de eed af als Schepen van Welzijn, Patrimonium en Personeel.

Ondertussen al meer dan 9 jaar actief in de facilitaire wereld en hierin heb ik ook mijn bachelor diploma behaald. Facility Management (FM) is het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het hoofdproces binnenin een organisatie, m.a.w. alles wat niet met de core business van een bedrijf te maken heeft. Dit kan gaan over schoonmaak, catering, gebouwbeheer, financiële rapportages, interne en externe verhuizen, ….. Een FM'er is een manusje van alles, die vooral teert op zijn boerenverstand en in staat is om op zeer korte termijn efficiënt te reageren. 

Ik ben een sociaal sterk geëngageerd persoon die geniet van het leven en opkomt voor haar principes. 

Het feit dat we ik nieuw ben in de politiek zie ik persoonlijk als een voordeel. Het geeft immers de mogelijkheid om zaken te bekijken met een frisse blik en met respect voor wat nu echt belangrijk is. Dat we hierbij kunnen rekenen op de ervaring en steun van de gevestigde waarden in onze partij, is uiteraard een pluspunt.

Persoonlijk contact en uw mening zijn van essentieel belang. Laat me dus gerust een bericht na!

Mijn bezorgdheden waarop ik graag wens in te zetten

Onderwijssysteem op maat

De huidige onderwijsstructuur is onvoldoende flexibel om in te spelen op de ontwikkelingsvoorsprong van uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen.  In Vlaanderen hebben we maar één belangrijke grondstof: onze hersenen. Daarom leveren we grote inspanningen om iedereen via gepaste zorg en aandacht in het onderwijs een plek te geven in de samenleving. Maar doen we dat ook voldoende voor de hoogbegaafde leerling?

Hoogbegaafde leerlingen vallen makkelijker uit de boot, omdat ze sneller leren en de leerstof vlotter verwerken. Daardoor lijken ze minder aandacht nodig te hebben. Maar niets is minder waar. Ze worden te weinig uitgedaagd, waardoor ze zich snel gaan vervelen. Hoogbegaafde leerlingen zijn ook de eerste slachtoffers van de nivellering in het onderwijs.

We moeten alle leerlingen geven waar ze recht op hebben: goed en uitdagend onderwijs!

Inburgering

Als voorzitter van het BCSD behandel ik vaak dossiers waarin bepaalde afspraken, stappenplannen, ambities in worden opgenomen. Inburgeren is méér dan zich ergens vestigen. Een inburgeringstraject zorgt voor een begeleide stap naar integratie. Maar dan stopt het niet: echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven, … . De Nederlandse taal is wat ons verbindt en is dus cruciaal.

De N-VA vraagt nieuwkomers niet om hun identiteit af te leggen aan de grens of hun geloof op te geven. Het essentiële vertrekpunt integratie is het omarmen van onze verlichte waarden. En die staan niet open voor discussie. De N-VA blijft ijveren voor een nieuwkomersverklaring: die legt alles haarfijn uit en koppelt het verblijfsrecht aan een integratieplicht.

Wie zich inspant, moet voldoende kansen krijgen en mag niet achtergesteld worden wegens zijn huidskleur of afkomst.

Zo bouwen we een Vlaanderen waarin de kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen plaats maakt voor een samenleving waarin we samen Vlaming zijn. Met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.

Nieuwkomers hebben rechten, maar ook plichten

Verantwoorde en betaalbare gezondheidszorg

De N-VA wil een verantwoorde en betaalbare gezondheidszorg, die snel en efficiënt gezond maakt.

België besteedt volgens de OESO meer aan gezondheidszorg dan het Europese gemiddelde. Dankzij de beperking van de groeinorm blijven de uitgaven onder controle. 

Maar ons gezondheidsbeleid is niet op alle vlakken even efficiënt. Na de zesde staatshervorming is dat beleid nog meer versnipperd. Die versnippering leidt tot hoge administratie- en coördinatiekosten. Geld dat beter kan gebruikt worden om te streven naar een gezondere bevolking. Dat kan alleen maar als we die bevoegdheid volledig naar Vlaanderen halen.